Informacje prawne

 1. Polityka prywatności
  1. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
  2. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Cookies
  1. Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
 3. Administrator danych
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:
  2. Administratorem Twoich danych jest MWD Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169, 34-120 Andrychów, ujawniona w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245337, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5512439871 oraz numer statystyczny REGON 120144447.
  3. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. poprzez formularz kontaktowy na stronie (https://www.parkswiatmarzen.pl/kontakt), pod adresem e-mail marketing@parkswiatmarzen.pl, pod numerem telefonu +48 696 080 944 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 4. Cele i podstawy przetwarzania:
  1. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
   1. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   2. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   4. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w tym przesyłanie faktur oraz rozliczeń księgowych.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Okres przechowywania danych
  1. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  2. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
  3. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.
 7. Odbiorcy danych
  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: [podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.]
  2. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
   1. agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
   2. obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
   3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną
   4. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
   5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   6. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),
   7. podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny, program lojalnościowy).
 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane dot. długości przebywania na poszczególnych zakładkach strony, wysokość złożonego zamówienia. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. naszą ofertę, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w naszej stronie, sposób prezentacji oferty itp.
  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub wiarygodności.
  3. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
  4. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień] odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.