REGULAMIN

Parku ŚWIAT MARZEŃ

 1. Na terenie Parku Świat Marzeń tj. Baśniowej Warowni i Parku Miniatur mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Bilet wstępu do Parku Świat Marzeń jest biletem jednodniowym, wielokrotnego wejścia. Klient otrzymuje opaskę, która musi być założona na ręce. Opaski zdjęte, rozerwane, ponownie założone – tracą ważność!
 3. Wstęp do Parku Świat Marzeń i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub dorośli  opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 4. Dni i godziny otwarcia Parku Świat Marzeń podane są na stronie internetowej https://parkswiatmarzen.pl/zaplanuj/kalendarz-otwarcia/ oraz na tablicach znajdujących się przed kasami Parku.
 5. W razie niepogody czas pracy Parku Świat Marzeń może zostać skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu).
 6. Lista atrakcji w ramach biletu wstępu do Parku Świat Marzeń znajduje się na stronie internetowej https://parkswiatmarzen.pl/ .
 7. Większość atrakcji w Parku Świat Marzeń jest w cenie biletu i można z nich korzystać wielokrotnie. Atrakcje dodatkowo płatne to: Automaty wrzutowe, Dzika Rzeka (Park Miniatur), Wystawa Klocków RedBrixx (Baśniowa Warownia).
 8. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń (dostępnych u obsługi).
 9. Ograniczenia wzrostowe i wiekowe są bezwzględnie przestrzegane. Osoby korzystające z atrakcji mają obowiązek zastosować się do poleceń obsługi.
 10. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parku Świat Marzeń.
 11. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 12. Nieskorzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Świat Marzeń w ramach biletu wstępu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 13. W przypadku padającego deszczu nieczynne są atrakcje, które nie posiadają zadaszenia. Natomiast w przypadku burzy wszystkie atrakcje o napędzie elektrycznym są zamknięte. W przypadku złych warunków atmosferycznych nieskorzystanie z atrakcji nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 14. Na teren Parku Świat Marzeń obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 15. Na terenie Parku Świat Marzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonym do tego terenem.
 16. Park Świat Marzeń nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parku.
 17. Osoby wchodzące na teren Parku Świat Marzeń wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Parku Świat Marzeń dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku Świat Marzeń, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 18. Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Parku Świat Marzeń zostaną poproszone o opuszczenie Parku bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 19. Park Świat Marzeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 20. Park Świat Marzeń zastrzega sobie prawo do zmian powyższego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości odwiedzających Parku.
 21. W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych Klientów. Polityka prywatności dostępna jest na stronie www.parkswiatmarzen.pl .
 22. Wstęp na teren Parku Świat Marzeń jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja

 1. Na terenie Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Bilet wstępu do Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja jest biletem jednorazowego wejścia.
 3. Wstęp do Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub dorośli  opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 4. Dni i godziny otwarcia Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja podane są na stronie internetowej https://parkswiatmarzen.pl/basniowy-las/kalendarz-bl/  oraz na tablicy znajdującej się przed kasą Parku.
 5. W razie niepogody czas pracy Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja może zostać skrócony.
 6. Lista atrakcji w ramach biletu wstępu do Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja znajduje się na stronie internetowej https://parkswiatmarzen.pl/basniowy-las/ .
 7. Wszystkie atrakcje w Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja są w ramach biletu i można z nich korzystać wielokrotnie.
 8. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń (dostępnych u obsługi).
 9. Ograniczenia wzrostowe i wiekowe są bezwzględnie przestrzegane. Osoby korzystające z atrakcji mają obowiązek zastosować się do poleceń obsługi.
 10. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja.
 11. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 12. Nieskorzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja w ramach biletu wstępu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 13. W przypadku padającego deszczu nieczynne są atrakcje, które nie posiadają zadaszenia. Natomiast w przypadku burzy wszystkie atrakcje o napędzie elektrycznym są zamknięte. W przypadku złych warunków atmosferycznych nieskorzystanie z atrakcji nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 14. Na teren Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 15. Na terenie Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonym do tego terenem.
 16. Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parku.
 17. Osoby wchodzące na teren Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 18. Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja zostaną poproszone o opuszczenie Parku bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 19. Baśnioweg Las Świętego Mikołaja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 20. Baśniowy Las Świętego Mikołaja zastrzega sobie prawo do zmian powyższego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości odwiedzających Parku.
 21. W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych Klientów. Polityka prywatności dostępna jest na stronie www.parkswiatmarzen.pl .
 22. Wstęp na teren Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.